هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "گشایش سی اُمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب"