هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوعات: "آموزش ویراستاری" یا "بالطَّبْع/ بالتَّبَع (نکات ویراستاری)" یا "فعل‌های «شدن» و «گشتن» (نکات ویراستاری)" یا "فاصله گذاری در خط فارسی (دانلود)" یا "آن‌چه | آ‌ن‌چه که (غلط_ننویسیم)" یا "معادل سازی واژه ها از دید "مسعودخیام" نویسنده، مترجم و پژوهشگر" یا "کوتاه کردن جمله های طولانی" یا "تسویه/ تصفیه (نکته های ویرایشی)" یا "کاربرد نادرست ویرگول / نکته های ویرایشی" یا "انحراف از معیار در جمع با «ات» / نکته های ویرایشی" یا "کلمات متشابه /نکات ویرایشی" یا "فاصله‌ گذاری در واژه ها و کلمات / نکات ویرایشی" یا "واژه «هیچ» در متون فارسی/ نکات ویرایشی" یا "صفات سنجشی/ نکات ویرایشی" یا "مسأله یا مسئله / نکات ویرایشی" یا "انواع حشو (نکات ویرایش)" یا "همایش علمی پژوهشی جریان شناسی فرهنگی در عرصه بین الملل" یا "را میان اجزای فعل مرکب (نکات ویرایشی)" یا "چه هنگامی نوشتن «علیه‌السلام»، «صلی الله علیه و آله وسلم» و نظایر این تعبیرها ضرورت دارد؟" یا "مطابقت نهاد و فعل (نکات ویرایشی)" یا "نشانه گذاری دو نقطه(نکته های ویرایشی)" یا "کاربرد حرف اضافه نامناسب (نکات ویرایشی)" یا "تعبیر نامناسب (نکات ویرایشی)" یا "تفاوت حرکتی کلمات (نکات ویرایشی)" یا "تناسب نهاد و گزاره (نکات ویراستاری)" یا "واژه بندی در جملات (نکات ویراستاری)" یا "مقصود از درست‌نويسي چیست؟" یا "لطفا كمتر بپردازید!!!" یا "پنج نکته ویرایشی" یا "نکته هایی درباره درست‌نويسي" یا "نکته های نگارشی"