هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوعات: "جشنواره" یا "پنجمین جشنواره پژوهش گروهی رشد" یا "اختتامیه دومین جشنواره علامه شعرانی" یا "فراخوان دوازدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی" یا "فراخوان مقاله در دومین جشنواره ملی بانوی کرامت" یا "مسابقات پژوهشی ولایت فقیه برگزار می شود" یا "سومین جشنواره رسانه ای ابوذر در استان البرز" یا "آغاز هشتمین دوره مسابقه پژوهش گروهی رشد"