هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "مسابقات پژوهشی ولایت فقیه برگزار می شود"