هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "آیین افتتاحیه حوزه های علمیه استان البرز به روایت تصویر"