هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "جلسه دفاعیه 3 پایان نامه سطح 2 در واحد پژوهش حوزه علمیه کوثر برگزار می شود"