هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "درخشش طلاب حوزه علمیه کوثر در اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی"