هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "درخشش طلاب حوزه علمیه کوثر در سومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی"