هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "موضوع: درخشش طلاب حوزه علمیه کوثر در دومین همایش ملی پژوهش های قرآنی"