هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "فراخوان مقاله در همایش بین‌المللی اخلاق در ادیان"