هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "فراخوان مقاله هفدهمین کنگره بین المللی نهج البلاغه"