هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "فراخوان مقاله کنگره بزرگداشت حاج شیخ غلامرضا یزدی"