هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "کنگره بین‌المللی «نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی» برگزار می‌شود"