هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "«اسلام کوئست»؛ پایگاهی برای پاسخ گویی به سؤالات قرآنی و اسلامی"