هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "رونمایی از نرم افزار رسالت های طلاب در گام دوم انقلاب اسلامی"