هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "نخستین دانشنامۀ اینترنتی امام حسین(ع) رونمایی می‌شود"