هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "روش شناسی استکبار و راه های مبارزه با آن از دیدگاه امام خمینی (رحمه الله علیه)"