هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "مقایسه حکومت جهانی حضرت مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) با جهانی شدن غربی"