هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "30 تیرماه آخرین مهلت ثبت‌نام «مدرسه تابستانی» خانه کتاب"