هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "انتشار شش کتاب با رویکرد میان‌رشته‌ای در حوزه اخلاق"