هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "اولین اثر از کتاب های برگزیده "جایزه بزرگ پیامبر اعظم(ص)" منتشر شد/ آیا محمد یک پیامبر بود؟"