هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "معرفی و سیر مطالعاتی آثار علامه عسکری رحمه الله متناسب طلاب و دانشجویان معارف اسلامی"