هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "کتابی جدید با موضوع زندگینامه رهبر انقلاب"